ความหมายของเลข 51 - 60

เบอร์มงคล
ความหมาย
เบอร์มงคล 51 เป็นเบอร์มงคลโชคดีมาก ทำให้มีเสน่ห์และเป็นคู่มิตร จะได้รับพรอันประเสริฐ บ่งถึงความสำเร็จ มิตรสหายมาก มีรสนิยมทางศิลปะ ละเอียดอ่อนประณีต มีอำนาจ มีสติปัญญาแตกฉาน อำนวยให้เกิดความสำเร็จ
เบอร์มงคล 52 ชีวิตดีแต่ต้องเตรียมพร้อมกับอุปสรรคในภายหน้า ดูเผินๆ เป็นเลขดี ทำให้ชีวิตได้รับความสำเร็จอย่างดี แต่เลข 52 บวกกันได้เลข 7 ดาวเสาร์ทำให้ชีวิตมีมุมหักเหได้ง่าย มักจะทำให้ความทุกข์ของกรรมเก่าที่มองไม่เห็นมีอุปสรรคใหญ่หลวงรออยู่ข้างหน้า ทำให้ต้องใช้ความพยายามและความอดทนมากถึงจะผ่านพ้นไปได้ ถ้าเลข 52 เป็นเลขบุรุษ จะได้รับความเกื้อหนุนจากสตรีอย่างดีเยี่ยม เรียกว่า ดาวนารีอุปถัมภ์
เบอร์มงคล 53 คนที่ได้เลขนี้ต้องมีใจคอหนักแน่น เป็นเลขกลาง ๆ มีทั้งดีและร้ายสลับกันไป เลข 5 จะนำความสำเร็จในชีวิตมาให้เป็นอย่างดี แต่ต้องระวังเลข 3 จะทำให้อนาคตเบื้องหน้ามีมุมหักเหได้ จะมีบุคคลที่ชั่วร้ายมาเบนชีวิตให้เป็นไปในทางเสื่อม อย่าหูเบาเชื่อใครง่ายนัก และอย่าได้สมาคมกับบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ ระวังมักจะตกอยู่ในอารมณ์ลุ่มหลงอะไรได้ง่าย
เบอร์มงคล 54 สติปัญญาและความสำเร็จ เลขรวมกันได้ 9 เป็นดาวเกตุ เรียกว่ามีองค์รักษา เป็นเลขที่แสดงถึงนิมิตแห่งความสำเร็จ ชีวิตมักจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนเรียนรู้ง่าย มีสติปัญญาแตกฉาน เข้าใจอะไรได้ง่าย อุปสรรคในชีวิตมีน้อย แต่ต้องระวังอุบัติเหตุจากยานพาหนะและระวังเกี่ยวกับสายตา
เบอร์มงคล 55 ความรุ่งโรจน์แห่งชีวิต ดาวพฤหัสบดีสองดวงส่งเสริมให้อยู่สุขสบาย ชะตาชีวิตสดใสรุ่งโรจน์ ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง เป็นเลขดีบ่งถึงความก้าวหน้าของชีวิตอย่างมั่นคง มีความเที่ยงธรรม และรักในคุณธรรมความดี ในใจมักเลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชอบเดินทางไกล วาระสุดท้ายบั้นปลายของชีวิต จะปลีกตัวออกจากวงสังคมเพื่อความสงบและถือสันโดษ เป็นเลขที่ให้คุณกับชีวิตเลขหนึ่ง
เบอร์มงคล 56 ดาวพฤหัสดีคือ ดาวแห่งสติปัญญา ดาวศุกร์ เป็นเรื่องของความสุนทรีย์ดังนั้น เลข 56 เป็นเลขดี แต่จิตใจอ่อนไหวง่าย ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่ต้องระวังจิตใจ อย่าไปลุ่มหลง เพราะชีวิตถ้าลุ่มหลงอะไรมักจะลุ่มหลงอย่างงมงายจนโงหัวไม่ขึ้น เลข 56 เป็นการผสมผสานระหว่างดาวแห่งโลกีย์และดาวแห่งธรรม จึงทำให้บางครั้งอาจทำให้หลงผิด
เบอร์มงคล 57 ความปรารถนาอย่างแรงกล้า ด้วยอิทธิพลของเลข 7 ดาวเสาร์ เป็นคนมีความคิดขัดแย้งในตัวเอง ค่อนข้างดื้อรั้น เอาแต่ใจ มักไม่เชื่อใจใคร ทำอะไรมักจะทำแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ มักเป็นคนกำพร้าและเรียนอะไรไม่สำเร็จครึ่ง ๆ กลาง ๆ แต่อิทธิพลของเลขประธานดาวศุภเคราะห์และดาวบาปเคราะห์ ทำให้ชีวิตจะดำเนินไปอย่างมั่นคง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
เบอร์มงคล 58 ด้วยอิทธิพลของดาวราหู 8 เป็นเลขไม่ดี บอกถึงการชอบหลงผิด เข้าลักษณะต้นตรงปลายคด จิตใจมักจะวิปริตเฉไฉออกนอกลู่นอกทางชอบคัดค้านด้านศาสนา จิตใจโน้มเอียงไปในด้านเดียรถีย์หรือมิฉะนั้นก็จะเป็นคนหลงศาสนาอย่างงมงาย จนไม่มีเหตุผลหลงผิดในพิธีกรรมต่าง ๆ มากกว่าแก่นแท้ของธรรม
เบอร์มงคล 59 ผู้มีลางสังหรณ์และศรัทธาในพลังเหนือธรรมชาติ เป็นเลขมงคล เป็นคนยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อถือในศาสนา และศรัทธาความเร้นลับของธรรมชาติ มักเป็นคนหัวเก่า รักความยุติธรรม เชื่อในวิญญาณ ชอบพิธีกรรมและโชคลางต่าง ๆ สนใจศาสตร์เร้นลับเป็นคนมีลางสังหรณ์ดีเยี่ยม บุคคลเลข 59 จะเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จในทางนี้โดยเฉพาะ
เบอร์มงคล 60 เลขแห่งศิลป์ รักความสวยงามและความเพ้อฝัน บุคคลที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลข 60 มักจะล่องลอยอยู่ในโลกแห่งความฝัน มีส่วนโน้มเอียงไปในทางวิญญาณ และโลกของโอปปาติกะเป็นคนรักความสวยงาม อารมณ์ประณีต ชอบความเป็นอยู่อย่างโอ่อ่าและเพ้อฝัน ด้วยอิทธิพลเลข 6 ของดาวศุกร์

คลังบทความของบล็อก

Back to Top