ความหมายของเลข 61 - 70

เบอร์มงคล
ความหมาย
เบอร์มงคล 61 เลข 1 ดาวอาทิตย์ กับเลข 6 ดาวศุกร์รวมกันได้เลข 7 ดาวเสาร์ มีความขัดแย้งในตัวเอง บางครั้งหลงระเริงไปกับแสงสี แต่บางขณะเหมือนคนอมทุกข์ สันโดษหนีสังคม ชีวิตมักจะมีมุมหักเหได้ง่าย ชอบทำตัวหยิ่งจนคนไม่ชอบหน้า จนบางครั้งวงสังคมไม่ยอมรับ ระวังบั้นปลาย มักจะถูกเบียดเบียน ประสบแต่ความทุกข์ และอุปสรรค โรคภัยไข้เจ็บ
เบอร์มงคล 62 เลขดีด้านมีคนคอยอุปถัมภ์ มิตรมาก เสน่ห์ของบุรุษ เลขรวมกันได้ 8 เป็นเลขพระราหู ชอบปล่อยตัวปล่อยใจล่องลอย หากลุ่มหลงสิ่งใดแล้วมักไม่มีสติยับยั้ง มัวเมาในอารมณ์ หลงผิดได้ง่ายและท้ายที่สุด คือความหายนะ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งของเลข 62 เป็นเลขดีในด้านมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ มีมิตรสหายมากถ้าเป็นบุรุษมักจะเป็นที่โปรดปรานของเพศตรงข้าม
เบอร์มงคล 63 เสน่ห์ดึงดูด ความสมหวัง และความสำเร็จ เป็นเลขแห่งดาวคู่มิตรที่มีเสน่ห์ บ่งบอกถึงความรักสมหวังหวานชื่น บุคคลใต้อิทธิพลนี้ จึงเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม มีมิตรสหายมาก ผู้มีเงินทองไม่ขาดมือ เพราะความขยันหาเงิน เลข 63 บวกกันได้เลข 9 ในชีวิตจะได้รับความสำเร็จ
เบอร์มงคล 64 ความรุ่งเรือง ความสุข และการแสวงหา ดาวศุกร์และดาวพุธส่งเสริมให้มีความรุ่งเรืองและมีความสุข มีโชคมีวาสนา ฐานะความเป็นอยู่สุขสบาย เลข 64 เป็นคนมีรสนิยมสูง มีเสน่ห์ ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ แสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ชอบการเปลี่ยนแปลง แต่ชอบคิดเพ้อฝัน มักใจอ่อน ทำให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลผู้อื่นได้ง่าย เลข 64 จะทำให้ชีวิตพบความสำเร็จ มีความสุข มีความราบรื่นแห่งชีวิต
เบอร์มงคล 65 ดาวพฤหัสบดี หมายถึง สติปัญญา ความรอบรู้ ผู้ใหญ่ ดาวศุกร์ หมายถึง ความรัก บ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี หรือมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออย่างลับ ๆ เป็นคนช่างฝันและหลงใหลในศิลป์ เลขนี้บางครั้งก็ดูเหมือนเป็นคนนิ่มนวล แต่บางครั้งก็แข็งกร้าว ในด้านความรักบุคคลใต้อิทธิพล เลข 65 จะเป็นนักรักตัวฉกาจ
เบอร์มงคล ุ66 รวมกันได้ 12 ซึ่งเป็นกำลังดาวของพระราหู เป็นคนที่รักอย่างลุ่มหลง เป็นคนที่หลงมัวเมาได้ง่าย ขาดการพิจารณาไตร่ตรองอะไรให้รอบคอบรักอะไรก็มักจะทุ่มเทให้ทั้งตัว ถือเป็นเลขอันตราย ต้องระมัดระวังให้มาก
เบอร์มงคล 67 เป็นเลขแห่ง ความผิดหวัง ทุกข์เศร้า เพราะดาวเสาร์รวมกับดาวศุกร์ได้เลข 13 เป็นเลขไม่ดี มองดูเป็นเลขครึ่ง ๆ กลาง ๆ จะดีก็ไม่ใช่ จะร้ายก็ไม่เชิง มีทั้งทุกข์และอุปสรรคมารวมกัน ชีวิตมักพบอุปสรรคมากมาย จะผิดหวังในความรัก ครอบครัวแตกร้าว เป็นเลขที่แสดงออกถึงความขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรง จะตกต่ำในบั้นปลายของชีวิต
เบอร์มงคล 68 มัวเมาในอุดมคติ หลงใหลกับอบายมุข เป็นเลขที่แสดงการมีศรัทธาลุ่มหลง บ้าคลั่งในศาสนา หลงตัวเอง หลงในสังคม ชอบทำตัวให้เด่น
เบอร์มงคล 69 เป็นเลขที่แสดงความใจอ่อน ชอบเพ้อฝัน ตกอยู่ใต้อิทธิพลของผู้อื่นได้ง่าย แต่ยังดีที่มีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์
เบอร์มงคล 70 เป็นเลขแห่งความทุกโศก บ่งบอกความอำมหิต โรคประสาท อำนาจเร้นลับ อำนาจมืด โรคภัยร้ายแรง การอัตวินิบาตกรรม การถูกคุมขัง ถูกปล้น และภัยธรรมชาติร้ายแรง มักถูกปล่อยไว้อย่างโดดเดี่ยว

คลังบทความของบล็อก

Back to Top