สิ้นสุดการประมูล 4G 2 ค่ายใหญา True และ Ais ได้ไปครอง

สิ้นสุดการประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 MHz 2 ค่ายใหญา True และ Ais ได้ไปครอง 

คณะกรรมการ กสทช. แถลงปิดการ ประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 MHz โดย True เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตที่ 1 TRUE ส่วน AIS ชนะใบอนุญาตที่ 2

การประมูล 4G คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ได้สิ้นสุดในรอบที่ 86 หลังจากมีการเคาะราคายาวนานกว่า 30 ชั่วโมง ซึ่ง Lot 1 อยูที่ราคา 39,792 ล้านบาท ส่วน Lot 2 จบที่ราคา 40,986 ล้านบาท โดยรวมเงินที่จะเข้ารัฐทั้งหมด 80,778 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ทั้งสองใบอนุญาต มีอายุ 18 ปี โดยขั้นตอนจากนี้ กทค. จะมีการประชุมเพื่อรับรองผลการประมูลอย่างเป็นทางการ และสำนักงาน กสทช. จะประกาศผลการประมูลอย่างเป็นทางการภายใน 7 วัน

จากนั้น กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลภายหลังจากผู้เข้าร่วมการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประมูล

สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz กสทช. ได้กำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไว้ในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต โดยกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากร 40% ภายใน 4 ปี และต้องครอบคลุมประชากร 50% ภายใน 8 ปี ในส่วนของอัตราค่าบริการ 4G จะต้องมีอัตราค่าบริการถูกกว่าอัตราค่าบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
Back to Top